Future Transport: West of Bankstown – August 2022 Update

Dear Resident & Commuters

The Restore Inner West Line community action group has been fighting for our trains to City and Liverpool/Bankstown via Regents Park since 2013.

In 2020, Transport for NSW admitted that direct trains to City (via Lidcombe/Inner West) & Liverpool can run on currently available infrastructure.

Your support of our community campaign has pressured Transport for NSW to announce a future partial restoration of trains: City Circle to Liverpool via Regents Park (former Inner West Line).

However, we are struggling to obtain a date of when our trains will be restored and how many trains will be provided per hour.

Transport for NSW has refused to meet with us to explain why City Circle to Bankstown via Regents Park trains will not be restored and is also refusing to continue community consultation regarding development of the future train timetable.

For more information and to help restore our trains, please connect with us!


Arabic اللغة العربية

قامت مجموعة Restore Inner West Line منذ عام 2013 بعمل حملة لاستعادة القطارات إلى مدينة سيدني وليفربول/بانكستاون عن طريق ريجينتس بارك.
في عام 2020، قالت حكومة NSW>-نيو ساوث ويلز< أن القطارات لديها القدرة على العمل على شبكة السكك الحديدية الحالية.
أجبر الضغط المجتمعي حكومة نيو ساوث ويلز على اعتماد وعد مستقبلي لاستعادة القطارات بشكل جزئي (من مدينة سيدني إلى ليفربول عن طريق ريجينتس بارك).
لكن حكومة نيو ساوث ويلز لم تعطي موعدًا مؤكدًا عن موعد عمل القطارات ولم تؤكد عدد القطارات التي ستعمل.
لم تقم حكومة نيو ساوث ويلز بتوضيح سبب عدم إمكانية استعادة جميع القطارات ولن تقوم بالاجتماع مع المجتمع لمناقشة جدول القطارات المستقبلي.
للمزيد من التفاصيل، زر موقعنا www.RestoreInnerWestLine.org.au

Chinese 中文

自 2013 年以來,Restore Inner West Line 小組一直致力於恢復經Regents Park前往悉尼City和Liverpool/Bankstown的火車。
2020 年,NSW政府表示,火車能夠在當前的火車網絡上運行。
社區壓力迫使NSW政府做出恢復部分火車(經Regents Park前往悉尼City和Liverpool/Bankstown)的未來承諾。
但NSW政府仍未確認相關火車的運營日期,也未確認將會運營多少列火車。
NSW政府未解釋無法恢復所有火車的原因,也未與社區舉行會議以討論未來的火車時刻表。
訪問我們的網站 www.RestoreInnerWestLine.org.au,了解更多信息。

Korean 한국어

2013년부터 Restore Inner West Line 그룹은 Regents Park를 통해 시드니 시티와 리버풀/뱅크스타운으로 가는 기차를 복원하기 위한 캠페인을 벌였습니다.
2020년 NSW 정부는 열차가 현재의 열차망에서 운행할 수 있다고 말했다.
지역 사회의 압력으로 인해 NSW 정부는 열차의 부분적인 복구(시드니 시티에서 Regents Park를 경유하여 리버풀까지)를 약속해야 했다.
그러나 NSW 정부는 열차 운행 날짜를 확인하지 않을 것이며 얼마나 많은 열차가 운행될 것인지도 확인하지 않을 것입니다.
NSW 정부는 왜 모든 열차가 복구될 수 없는지 설명하지 않았고 향후 열차 시간표를 논의하기 위해 지역사회와 만나지 않고 있다.
자세한 정보는 웹사이트 www.RestoreInnerWestLine.org.au 를 방문하십시오.

Turkish Türk Dili

Restore Inner West Line grubu, 2013’den beri Regents Park üzerinden Sydney City ve Liverpool/Bankstown’a giden trenleri restore ediyor.
NSW Hükümeti, 2020 yılında trenlerin mevcut tren ağında çalışabileceğini belirtti.
Topluluktan gelen baskı, NSW Hükümetini, trenleri (Regents Park üzerinden Sydney City ve Liverpool’a giden) ileride kısmen restore etme sözü vermeye zorladı.
Ancak NSW Hükümeti, trenlerin ne zaman çalışmaya başlayacağını ve kaç trenin faaliyette olacağını teyit etmedi.
NSW Hükümeti, neden tüm trenlerin restore edilemediğini açıklamadı ve ilerideki tren tarifesi üzerine konuşmak için topluluk ile iletişime geçmedi.
Daha fazla bilgi için www.RestoreInnerWestLine.org.au web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Vietnamese ngôn ngữ tiếng Việt

Kể từ năm 2013, nhóm Restore Inner West Line đã có chiến dịch khôi phục các chuyến tàu đến Thành Phố Sydney và Liverpool/Bankstown thông qua Công Viên Regents.
Vào năm 2020, Chính Quyền NSW đã nói rằng các chuyến tàu đủ khả năng chạy trên mạng lưới xe lửa hiện tại.
Áp lực dư luận đã buộc Chính Quyền NSW cam kết thực hiện lời hứa khôi phục một phần các chuyến tàu (từ Thành Phố Sydney đến Liverpool thông qua Công Viên Regents).
Thế nhưng Chính Quyền NSW lại không xác nhận ngày các chuyến tàu này đi vào hoạt động và không xác nhận có bao nhiêu chuyến tàu đi vào hoạt động.
Chính Quyền NSW chưa giải thích lý do vì sao tất cả mọi chuyến tàu không thể được khôi phục và chưa có buổi tọa đàm nào với dân chúng để thảo luận về lịch trình tàu chạy trong tương lai.
Hãy truy cập trang web của chúng tôi www.RestoreInnerWestLine.org.au để biết thêm thông tin.